นอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับ

นอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับ

การนอนกรนเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาและไม่ควรมองข้าม เพราะการนอนกรนและการกยุดหายใจขณะหลับจะทำให้เรามีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง มีความผิดปกติจากการนอนหลับและมีอาการ นอนกรน สามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัยเราสามารถทำการปรึกษาคลินิกได้ จะมีคลินิกนอนกรนโดยเฉพาะ แพทย์ใช้ในการตรวจและวินิจฉัยอาการ นอนกรน การทำ sleep test รวมถึงวิธีรักษานอนกรนแบบต่างๆ เพื่อรักษาอาการนอนกรนได้ตรงสาเหตุ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการนอนกรนหลักๆ เช่น ระบบการหายใจ, ระดับออกซิเจนในเลือด, การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการทำงานของกล้ามเนื้อ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับอาการ นอนกรน ของแต่ละคน ดังนั้นปัญหา นอนกรน อย่ามองข้าม แนะนำเว็บไซต์คลินิกนอนกรนที่ สามารถรักษาอาการนอนกรน และทำได้หลายวิธี มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ไว้ใจได้กับการรักษาอาการนอนกรนที่นี่